קצבאות הילדים יוגדלו והמדינה תפתח לראשונה חיסכון לכל ילד (וואלה!, 2015)

הקצבה עבור הילד הראשון תגדל מ-140 שקל ל-150 שקל, והקצבה עבור הילד השני, השלישי והרביעי תגדל מ-140 שקל ל-188 שקל. מהילד החמישי ואילך, תשולם קצבה של 150 שקל. כמו כן, ייפתח חיסכון של 50 שקלים בחודש לכל ילד עד גיל 18. הורים יקבלו תשלום רטרואקטיבי ממאי 2015

לקריאת הכתבה

מעגל דיון: מחירים של חוסר במדיניות ביטחון תזונתי – בכנס השנתי של ESPAnet ISRAEL

במסגרת הכנס השנתי של ESPAnet ISRAEL ב-23 לפברואר 2015 בנושא שוויון ורווחה בעידן ניאו-ליברלי: מדיניות, שירותים חברתיים ואקטיביזם, התקיים מעגל דיון בנושא "מחירים של חוסר במדיניות ביטחון תזונתי".

יו"ר: ד"ר רוני קאופמן וגב' נעמה לוין

בין המשתתפים:

בני גולדמן – מנהל אגף לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה

פרופ' דב צ'רניחובסקי – יו"ר המועצה לביטחון תזונתי

מר רן מלמד – סמנכ"ל 'ידיד'

מר ערן ויינטרוב – מנכ"ל 'לתת'

גב' חלי בוזחיש ששון – מכללת אשקלון

תכנית הכנס

 

עמותות ומוסדות לפי סדר הא-ב

 • אג'יק – מכון הנגב – מרכז ערבי-יהודי לשיווין , העצמה ושיתוף
 • אדם טבע ודין ארגון ציבורי א-פוליטי הפועל להגנה על האינטרס הציבורי הסביבתי.
 • באר שובע – עמותה בנגב הפועלת למימוש זכותו הבסיסית של כל אדם לחיים בכבוד
 • המוסד לביטוח לאומי
 • הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא – גוף מקצועי המורכב ממדענים ואנשי מקצוע בתחום של סביבה, תזונה ובריאות הציבור. הפורום שואף להפחתה משמעותית וארוכת טווח של ההשפעות הסביבתיות השליליות של ייצור וצריכה של מזון בישראל, יחד עם הבטחת תזונה בריאה לכלל תושבי המדינה ולדורות הבאים.
 • ידיד – עמותה הפועלת למען תמיכה והעצמת שכבות חלשות בחברה הישראלית והגברת הסולדיריות החברתית.
 • לקט ישראל – משמש כבנק המזון הגדול במדינה ופועל להצלת מזון והעברתו לנתמכים בכל רחבי המדינה.
 • לתת – סיוע לאוכלוסיות במצוקה בתחומים שונים כמו ביטחון תזונתי, יציאה ממעגל העוני ועוד.
 • מכון ון  ליר בירושלים – קידום הידע האנושי בתחומי הפילוסופיה, החברה והתרבות.
 • מרכז אדוה – מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה.
 • עמותת עתיד – עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל.
 • שתיל – מרכז המספק שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינוי חברתי בישראל

לראשונה המוסד לביטוח לאומי מחקר בנושא ביטחון תזונתי

לראשונה ערך המוסד לביטוח לאומי מחקר בנושא ביטחון תזונתים פרסום המחקר הוציא המוסד לביטוח לאומי גם הודעה לתקשורת. מצ"ב ההודעה

לאומי גם הודעה לתקשורת. מצ"ב ההודעה

לאומי גם הודעה לתקשורת. מצ"ב ההודעה

עם פרסום המחקר הוציא המוסד לביטוח לאומי גם הודעה לתקשורת. מצ"ב ההודעה

להמשך קריאה »

ממדי העוני והפערים החברתיים 2011, המוסד לביטוח לאומי

הדוח השנתי המתפרסם על ידי מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי. הדוח מציג את מדדי העוני ואי השוויון במדינה, הגורמים להם וכן תרשימים ונספחים רלוונטיים. פורסם בנומבר 2012.

דוח העוני 2011